Úvodné slovo

Naša škola je postavená v peknom prostredí, ďalej od hlavnej cesty v obci Prenčov. Obec leží v juhovýchodnej časti Štiavnických vrchov, v doline potoka Štiavnička, tečúceho stredom horného chotára. Severne od obce leží starobylé mesto Banská Štiavnica.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1266, kedy sa obec volala Princh. Patrila Hunt-Pazmanovcom, po nich Coburgovcom. V Prenčove pôsobil v rokoch 1878-1905 Andrej Kmeť – kňaz, argeológ,botanik a etnograf.Čo je škola nám?
Blahodárny chrám,
sláva!ktorý ju miluje,
jarné kvietky v nej pestuje,
slnko naše nezapadne,
keď nám školský svet nezvädne.

F.V.Sasinek

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2018